Käyttöopas

Ohje

Paina digitaalisessa tilassa GUIDE ja valitse sitten haluamasi ohjelma.

Kuva [Digitaalinen ohjelmaopas]-näytöstä