Vodič za pomoć

LED indikator

Status TV-a možete identificirati pogledom na svjetlo LED lampice.

LED lampica svijetli žuto
LED lampica svijetli bijelo
  • Svijetli bijelo kada je [Ušteda energije] postavljena na [Isključi sliku]. [Ušteda energije]
  • Svijetli bijelo kada je TV prijemnik uključen.
LED lampica ne svijetli
  • Ne svijetli kada je TV prijemnik u stanju mirovanja.
LED lampica bljeska bijelo
  • Bljeska pri rukovanju s daljinskim upravljačem.
LED lampica svijetli crveno
  • Svijetli crveno u načinu rada snimanja*.
    • Odnosi se samo na određene regije/zemlje/modele TV-a.