Žinynas

Pagalbos žinyno naudojimas

Šiame pagalbos žinyne paaiškinama, kaip naudoti šį televizorių. Be to, informacijos galite ieškoti Nustatymo vadovas, kur pateikiama televizoriaus montavimo aprašymų, ir Trumpasis vadovas, kur pateikiama šio televizoriaus dalių aprašymų ir techninių duomenų.

Pastaba
  • Pagalbos žinyne pateikti paveikslėliai ir iliustracijos gali skirtis priklausomai nuo televizoriaus modelio.
  • Dizainas ir specifikacijos gali kisti be išankstinio įspėjimo.
  • Ieškos funkcija šiame žinyne gali būti nepalaikoma dėl pasirinktos kalbos.
Patarimas
  • Norėdami sužinoti, ar jūsų televizoriuje yra Pagalbos žinyne aprašyta funkcija, žr. popierinį katalogą arba „Sony“ produktų katalogą.
  • Šis Pagalbos žinynas skirtas visiems regionams ir šalims. Kai kurie aprašymai šiame Pagalbos žinyne nėra taikomi visiems regionams ar šalims.