Žinynas

Kaip naudoti garso ir vaizdo įrangą

 1. Įjunkite prijungtą įrangą.
 2. Paspauskite Mygtukas INPUT, kad būtų rodomas įvesties šaltinis, ir pasirinkite pageidaująmą įvesties šaltinį.

  Jei per 5 sekundes neatliekamas joks veiksmas, pasirenkamas paryškintas elementas.

Pastaba
 • Kai skaitmeninę garso sistemą, nesuderinamą su garso grįžties kanalo (ARC) technologija, prijungiate HDMI kabeliu, turite prie DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)* prijungti optinį garso kabelį, kad būtų išvedamas skaitmeninis garsas.
 • Prijungti HDMI kabeliu būtinai naudokite itin greitą HDMI kabelį su kabelio tipo logotipu. Kai įrenginiai palaiko aukštos kokybės HDMI formatus, pvz., 4K 60p 4:2:0 10 bit, 4:4:4, 4:2:2 – HDMI IN 2 arba IN 3, naudokite aukščiausios kokybės didelės spartos HDMI kabelį, palaikantį 18 Gbps greitį ir turintį HDMI logotipą.
 • Prijungdami monofoninę įrangą, garso kabelį prijunkite prie L (mono) lizdo.
 • Tik tam tikruose regionuose / šalyse / televizoriaus modeliuose.

Kaip naudoti „BRAVIA Sync“ įrenginius

Prie TV prijungę su „BRAVIA Sync“ suderinamą įrangą, galite juos valdyti kartu.

Nepamirškite iš anksto atlikti reikiamų nustatymų. „BRAVIA Sync“ valdymo nustatymai turi būti nustatyti ir televizoriuje, ir prijungtoje įrangoje. Kokie turi būti TV nustatymai, žr. [BRAVIA Sync nustatymai]. [BRAVIA Sync nustatymai]

Kokie turi būti prijungtos įrangos nustatymai, žr. prijungtos įrangos naudojimo instrukcijose.

SYNC MENU

Paspauskite mygtuką SYNC MENU, kad būtų rodomas BRAVIA Sync meniu, ir [Įrenginio pasirinkimas] pasirinkite prijungtą HDMI įrenginį.
Iš „BRAVIA Sync“ meniu galima pasirinkti toliau nurodytas parinktis.

Įrenginio valdymas:
Naudokite funkciją [Įrenginio valdymas] valdyti įrangai, suderinamai su „BRAVIA Sync“ valdymu. Norėdami valdyti įrangą, pasirinkite parinktis iš [Namai (meniu)], [Parinktys], [Turinio sąrašas] bei [Maitinimas išjungtas].
Garsiakalbiai:
Pasirinkite [Televizoriaus garsiakalbiai] arba [Garso sistema], kad televizoriaus garsas būtų išvedamas per televizoriaus garsiakalbius arba per prijungtą garso įrangą.
Televizoriaus valdymas:
Norėdami valdyti TV per [Namai (meniu)] arba [Parinktys] meniu, naudokitės [Televizoriaus valdymas] meniu.
Grįžti į televiziją:
Pasirinkite šią parinktį, norėdami grįžti prie televizijos programos.

Kompiuterio vaizdo signalų techniniai duomenys

(Raiška, horizontalusis dažnis / vertikalusis dažnis)

 • 640 x 480, 31,5 kHz / 60 Hz
 • 800 x 600, 37,9 kHz / 60 Hz
 • 1024 x 768, 48,4 kHz / 60 Hz
 • 1152 x 864, 67,5 kHz / 75 Hz
 • 1280 x 720, 44,8 kHz / 60 Hz*1*2
 • 1280 x 1024, 64,0 kHz / 60 Hz
 • 1600 x 900, 55,9 kHz / 60 Hz
 • 1680 x 1050, 65,3 kHz / 60 Hz
 • 1920 x 1080, 67,5 kHz / 60 Hz*2
 • Nepalaikymas priklauso nuo jūsų modelio.
 • 1080p ir 720p laikas, taikomas HDMI įvesčiai, bus laikomas vaizdo, o ne kompiuterio laiku ekrano formatui.

Kiti vaizdo įvesties signalai

Šie vaizdo formatai gali būti rodomai atsižvelgiant į kompiuterio techninius duomenis.

 • 480p, 480i
 • 576p*1, 576i*1
 • 720 / 24p
 • 720p / 30 Hz, 720p / 50 Hz*1, 720p / 60Hz
 • 1080i / 50 Hz*1, 1080i / 60 Hz
 • 1080 / 24p
 • 1080p / 30 Hz, 1080p / 50 Hz*1, 1080p / 60Hz
 • 3840 x 2160p / 24 Hz, 3840 x 2160p / 25 Hz*1, 3840 x 2160p / 30 Hz (tik 4K modeliai)
 • 3840 x 2160p / 50 Hz*1*3, 3840 x 2160p / 60 Hz*3 (tik 4K modeliai)
 • 4096 x 2160p / 24 Hz*2 (tik 4K modeliai)
 • 4096 x 2160p / 50 Hz*1*2*3, 4096 x 2160p / 60 Hz*2*3 (tik 4K modeliai)
 • Atsižvelgiant į regioną / šalį, nepalaikoma.
 • Kai 4096 x 2160p yra įvestis ir [Ekrano formatas] nustatyta į [Originalus], raiška rodoma kaip 3840 x 2160p.
  Norint įjungti 4096 x 2160p, nustatymas [Ekrano formatas] turi būti ties [Pilnas 1] arba [Pilnas 2].
 • Atsižvelgiant į jūsų modelį, palaiko tik HDMI IN 2/3.
Pastaba
 • Atsižvelgiant į kompiuterį, 1920 x 1080 / 60 Hz išvestis gali būti neprieinama. Net jei pasirinkote 1920 x 1080 / 60 Hz išvestį, faktinis išvesties signalas gali skirtis. Tokiu atveju pakeiskite kompiuterio nustatymus ir kompiuterį nustatykite naudoti kitą vaizdo signalą.