Žinynas

Šviesos diodų indikatorius

Televizoriaus būseną galite identifikuoti pagal šviesos diodo indikatoriaus švieselę.

Šviesos diodas pradeda šviesti geltonai
Šviesos diodas pradeda šviesti baltai
  • Šviečia baltai, kai [Energijos taupymas] nustatoma kaip [Išjungti vaizdą]. [Energijos taupymas]
  • Šviečia baltai, kai televizorius įjungiamas.
Šviesos diodas išsijungia
  • Neįsižiebia, kai TV veikia parengties režimu.
Šviesos diodas mirksi baltai
  • Mirksi, kai naudojamas nuotolinio valdymo pultas.
Šviesos diodas mirksi raudonai
  • Naudojant įrašymo režimą dega raudonas indikatorius*.
    • Tik tam tikruose regionuose / šalyse / televizoriaus modeliuose.