Žinynas

Įrašai
(tik tam tikruose regionuose / šalyse / televizoriaus modeliuose)

Skaitmeniniu režimu paspauskite HOME Meniu [Įrašai] pasirinkite [Antraščių sąrašas], [Laikmačių sąrašas], [Klaidų sąrašas] arba [Rank. įrašymo laikmatis].

Pastaba
  • Paspauskite REC mygtuką, jeigu norite įrašyti šiuo metu žiūrimą programą skaitmeniniu režimu, naudojant USB HDD įrašymo funkciją.
  • Prieš įrašant būtinai prijunkite HDD prie TV.