Žinynas

Nėra vaizdo arba ekrane nerodoma prie vaizdo įvesties lizdo prijungtos įrangos meniu informacija

  • Paspauskite Mygtukas INPUT, kad būtų parodytas prijungtos įrangos sąrašas, tada pasirinkite norimą įvestį.
  • Patikrinkite, ar pasirenkama įranga gerai prijungta prie TV.