Žinynas

Nėra vaizdo (ekranas tamsus) ir nėra garso

  • Patikrinkite antenos / kabelio jungtį.
  • Prijunkite TV prie kintamosios srovės lizdo (elektros lizdo) ir paspauskite TV arba nuotolinio pulto mygtuką .