Žinynas

Žiūrint TV kanalą matomas neaiškus vaizdas arba girdimas triukšmas

  • Sureguliuokite [Tikslus auto suderinimas] (automatinis tikslus derinimas), kad vaizdas būtų priimamas geriau. Ši funkcija skirta tik analoginės TV kanalams.