Žinynas

Meniu negalima pasirinkti prijungtos įrangos arba negalima perjungti įvesties

  • Patikrinkite kabelio jungtį.