Žinynas

Nėra garso, bet vaizdas geras

  • Paspauskite  +/− arba (nutildyti).
  • Patikrinkite, ar [Garsiakalbiai] dalyje [„AV“ sąranka] yra nustatyti į [Televizoriaus garsiakalbiai]. [Garsiakalbiai]
  • Patikrinkite, ar į TV įjungtas ausinių kištukas.