Žinynas

Jei norite pakeisti sureguliavimo diapazoną (prieinamumas priklauso nuo jūsų regiono ir (arba) šalies)

 • Paspauskite HOME Pasirinkite [Sistemos nustatymai] [Kanalo nustatymas] [Skaitmen. TV sąranka] [Skaitmeninis derinimas] [Auto sureguliavimo diapazonas].
  [Normalus]
  galimų kanalų ieškoma jūsų regione / šalyje.
  [Pilnas]
  galimų kanalų ieškoma neatsižvelgiant į jūsų regioną / šalį.
Pastaba
 • [Automat. paslaugų atnaujinimas] prieinamumas priklauso nuo jūsų regiono ir (arba) šalies.
Patarimas
 • [Skaitmeninis automatinis suderinimas] galite paleisti persikėlę į kitą gyvenamąją vietą, pakeitę paslaugų teikėją arba norėdami ieškoti naujai paleistų kanalų.
 • Rekomenduojama [Skaitmen. TV sąranka] [Techninė sąranka] [Automat. paslaugų atnaujinimas] nustatyti [Įjungta], kad naujos skaitmeninės paslaugos būtų pridedamos automatiškai, kai tik jos yra prieinamos. Nustačius [Išjungta], apie naujas skaitmenines paslaugas jums bus pranešama pateikiant pranešimą ekrane, o paslaugos nebus pridedamos automatiškai. Galimybė naudotis šia funkcija priklauso nuo jūsų regiono ir (arba) šalies. Jei tokios galimybės nėra, atlikite [Skaitmeninis automatinis suderinimas] ir taip pridėkite naujas paslaugas.