Žinynas

Belaidis LAN ryšys neveikia arba prastos radijo priėmimo sąlygos

  • Patikrinkite televizoriaus ir belaidžio kelvedžio (kreipties taško) įrengimo vietą. Signalo būklė gali pablogėti dėl toliau nurodytų priežasčių.
    • Netoli yra kitų belaidžių įrenginių, mikrobangų krosnelių, fluorescencinių lempų ir t. t.
    • Tarp belaidžio kelvedžio (kreipties taško) ir televizoriaus yra grindų arba sienų.
      Jeigu problema išlieka atlikus aukščiau paminėtus tikrinimus, pabandykite laidinį LAN ryšį.