Žinynas

Rodomas pranešimas, kad televizoriui nepavyksta prisijungti prie jūsų tinklo

  • Patikrinkite esamus tinklo parametrus.
    Paspauskite HOME Pasirinkite [Sistemos nustatymai] [Sąranka] [Tinklas] [Tinklo diegimas] [Žiūrėti tinklo nustatymą ir būklę].
    Jeigu visi jūsų tinklo nustatymai yra „-“, jūsų serveris gali būti tinkamai neprijungtas. Informacijos dėl sujungimo ieškokite tinklo sujungimo ir (arba) serverio naudojimo instrukcijose.
  • Iš naujo sukonfigūruokite tinklo nustatymus.
  • Jeigu LAN laidas yra prijungtasprie veikiančio serverio ir televizorius gavo IP adresą, patikrinkite savo medijos serverio jungtis ir konfigūracijas.
Pastaba
  • IP adreso konfigūraciją galima peržiūrėti pasirinkus parinktį [Žiūrėti tinklo nustatymą ir būklę].