Žinynas

Nepavyksta prisijungti prie interneto

  • Patikrinkite, ar LAN kabelis arba kelvedžio / modemo* AC maitinimo laidas tinkamai prijungtas.
    • Jūsų kelvedis / modemas turi būti iš anksto nustatytas jungtis prie interneto. Dėl kelvedžio / modemo nustatymų kreipkitės į savo interneto paslaugų teikėją.