Žinynas

TV automatiškai išsijungia (TV pereina į parengties režimą)