พิมพ์

การใช้รีโมทคอนโทรล

ท่านสามารถใช้งานคุณสมบัติของทีวีหลายรายการได้โดยใช้ปุ่ม / / / และ

รีโมทคอนโทรลที่มีอยู่จะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับรุ่นของท่าน สำหรับคำอธิบายของปุ่มต่าง ๆ ของรีโมทคอนโทรล ให้ดูที่ คู่มืออ้างอิง

  1. ใช้ปุ่ม , , และ เพื่อ “เลือก” ไปยังรายการที่ต้องการ
  2. กดที่ กึ่งกลาง ของปุ่ม เพื่อเลือกรายการที่กำลังอยู่ในการเลือก

การกลับไปยังหน้าจอก่อนหน้านี้

กดปุ่ม BACK

คำแนะนำ