In

Sử dụng Thanh Menu TV

Tính năng này khả dụng trên các TV có điều khiển từ xa không được tích hợp nút DISCOVER.

Bấm nút TV trong khi xem một chương trình TV để hiển thị Thanh Menu TV. Thanh Menu TV cho phép bạn truy cập Kênh ưa thích và hiển thị Menu TV, là tính năng cho phép bạn truy cập danh sách kênh, danh sách tựa đề được ghi lại hoặc danh sách hẹn giờ.

Image of the TV screen
 1. Bấm nút TV trong khi xem một chương trình TV.
  Thanh Menu TV được hiển thị ở dưới cùng của màn hình.
 2. Di chuyển tiêu điểm lên hoặc xuống để chọn danh mục mong muốn.
 3. Di chuyển tiêu điểm sang trái hoặc phải để chọn mục mong muốn.
 4. Bấm nút (Enter) để khởi chạy mục được chọn.

Thêm kênh vào mục yêu thích

 1. Bấm nút TV trong khi xem một chương trình TV.
  Thanh Menu TV được hiển thị ở dưới cùng của màn hình.
 2. Di chuyển tiêu điểm xuống để chọn [Thêm các kênh vào Sở thích].
 3. Chọn [Sở thích] bạn muốn cài đặt để thêm các kênh yêu thích của bạn.

Mẹo

 • Nếu bạn chọn [Thêm vào Sở thích] từ [Menu thao tác], bạn có thể thêm kênh bạn đang xem vào [Kênh ưa thích].

Để thay đổi cài đặt của chức năng này

 1. Bấm nút TV trong khi xem một chương trình TV.
  Thanh Menu TV được hiển thị ở dưới cùng của màn hình.
 2. Di chuyển tiêu điểm đến phân loại [Cài đặt].
 3. Chọn mục mong muốn để thay đổi cài đặt.

Tùy chọn khả dụng

[Hiện/Ẩn các danh mục]
Chọn các danh mục nội dung muốn hiển thị trong Thanh Menu TV. Bạn không thể ẩn [Cài đặt].
Bạn có thể ẩn [Lựa chọn Hàng đầu] tùy theo kiểu TV của bạn.
[Sắp xếp lại các danh mục]
Chọn một danh mục nội dung sắp xếp lại.
[Thêm các danh mục thể loại]
Thêm các thể loại để tạo danh mục nội dung tùy chỉnh của riêng bạn.
[Thêm các danh mục từ khóa]
Thêm các từ khóa để tạo danh mục nội dung tùy chỉnh của riêng bạn.
[Kích thước hiển thị]
Chọn kích thước hiển thị của menu.

Lưu ý

 • Một số tùy chọn có thể không khả dụng, tùy thuộc vào kiểu TV/vùng/quốc gia của bạn.