Εκτύπωση

Χρήση του Μενού Ενεργειών

Όταν πιέζετε το κουμπί ACTION MENU, εμφανίζεται ένα μενού το οποίο παρέχει γρήγορη πρόσβαση στις λειτουργίες που είναι διαθέσιμες για την οθόνη που εμφανίζεται τη συγκεκριμένη στιγμή, όπως οι προσαρμογές της εικόνας, οι προσαρμογές του ήχου, η προσαρμογή της έντασης ήχου για μια συνδεδεμένη συσκευή (όπως τα ακουστικά) και οι ρυθμίσεις προβολής/ήχου. Τα στοιχεία στο μενού διαφέρουν ανάλογα με την επιλεγμένη οθόνη.

Image of the TV screen
  1. Πιέστε το κουμπί ACTION MENU.
  2. Πλοηγηθείτε προς τα αριστερά ή δεξιά για να επιλέξετε την επιθυμητή κατηγορία.
  3. Πλοηγηθείτε προς τα επάνω ή κάτω για να επιλέξετε το επιθυμητό στοιχείο.
  4. Πιέστε το κουμπί (Enter) για να εκκινήσετε το επιλεγμένο στοιχείο.