Εκτύπωση

Χρήση της Μπάρα μενού τηλεόρασης

Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη για τηλεοράσεις των οποίων το τηλεχειριστήριο δεν διαθέτει κουμπί DISCOVER.

Πιέστε το κουμπί TV ενώ παρακολουθείτε μια τηλεοπτική μετάδοση για να εμφανιστεί η Μπάρα μενού τηλεόρασης. Με την Μπάρα μενού τηλεόρασης μπορείτε να έχετε πρόσβαση στα Αγαπημένα κανάλια σας, ενώ εμφανίζει το Μενού TV από το οποίο μπορείτε να έχετε πρόσβαση στη λίστα καναλιών, στη λίστα εγγεγραμμένων τίτλων ή στη λίστα χρονοδιακόπτη.

Image of the TV screen
 1. Πιέστε το κουμπί TV ενώ παρακολουθείτε μια τηλεοπτική μετάδοση.
  Η Μπάρα μενού τηλεόρασης εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης.
 2. Πλοηγηθείτε προς τα επάνω ή κάτω για να επιλέξετε την επιθυμητή κατηγορία.
 3. Πλοηγηθείτε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, για να επιλέξετε το επιθυμητό στοιχείο.
 4. Πιέστε το κουμπί (Enter) για να εκκινήσετε το επιλεγμένο στοιχείο.

Προσθήκη καναλιών στα αγαπημένα

 1. Πιέστε το κουμπί TV ενώ παρακολουθείτε μια τηλεοπτική μετάδοση.
  Η Μπάρα μενού τηλεόρασης εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης.
 2. Πλοηγηθείτε προς τα κάτω για να επιλέξετε τη δυνατότητα [Προσθήκη καναλιών στα Αγαπημένα].
 3. Επιλέξτε το στοιχείο [Αγαπημένα] που θέλετε να ορίσετε για να προσθέσετε τα αγαπημένα σας κανάλια.

Υπόδειξη

 • Αν επιλέξετε [Προσθήκη στα Αγαπημένα] από το [Μενού Ενεργειών], μπορείτε να προσθέσετε το κανάλι που παρακολουθείτε στα [Αγαπημένα κανάλια].

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις αυτής της λειτουργίας

 1. Πιέστε το κουμπί TV ενώ παρακολουθείτε μια τηλεοπτική μετάδοση.
  Η Μπάρα μενού τηλεόρασης εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης.
 2. Πλοηγηθείτε στην κατηγορία [Ρυθμίσεις].
 3. Επιλέξτε το επιθυμητό στοιχείο του οποίου θέλετε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις.

Διαθέσιμες επιλογές

[Εμφάνιση/απόκρυψη κατηγοριών]
Επιλέξτε κατηγορίες περιεχομένου που θα εμφανίζονται στο Μπάρα μενού τηλεόρασης. Δεν μπορείτε να αποκρύψετε το στοιχείο [Ρυθμίσεις].
Η δυνατότητα απόκρυψης του στοιχείου [Κορυφαίες επιλογές] εξαρτάται από το μοντέλο της τηλεόρασής σας.
[Αναδιάταξη κατηγοριών]
Επιλέξτε μια κατηγορία περιεχομένου για αναδιάταξη.
[Προσθήκη κατηγοριών ειδών]
Προσθέστε είδη περιεχομένου για να δημιουργήσετε τη δική σας προσαρμοσμένη κατηγορία περιεχομένου.
[Προσθήκη κατηγοριών λέξεων-κλειδιών]
Προσθέστε λέξεις-κλειδιά για να δημιουργήσετε τη δική σας προσαρμοσμένη κατηγορία περιεχομένου.
[Ταξινόμηση καναλιών TV]
Επιλέξτε τον τύπο ταξινόμησης των τηλεοπτικών καναλιών.
[Μέγεθος εμφάνισης]
Επιλέξτε το μέγεθος προβολής του μενού.

Σημείωση

 • Μερικές επιλογές ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες, ανάλογα με το μοντέλο/την περιοχή/τη χώρα σας.