Εκτύπωση

Μενού Home

Η οθόνη που εμφανίζεται όταν πιέζετε το κουμπί HOME στο τηλεχειριστήριο λέγεται Μενού Home. Από το Μενού Home μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για περιεχόμενο και να επιλέξετε προτεινόμενα περιεχόμενα, εφαρμογές και ρυθμίσεις.

Image of the Home Menu screen. There are five areas labeled A through E starting from the top.

Αναζήτηση, ειδοποιήσεις, είσοδοι, χρονοδιακόπτες και ρυθμίσεις (Α)

(Μικρόφωνο) / (Πληκτρολόγιο οθόνης):
Χρησιμοποιήστε το μικρόφωνο στο τηλεχειριστήριο ή στο πληκτρολόγιο οθόνης της τηλεόρασης για να καταχωρήσετε λέξεις-κλειδιά και να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για διάφορα περιεχόμενα.
Για φωνητική αναζήτηση, ανατρέξτε στη σελίδα Αναζήτηση μέσω φωνής.
(Ειδοποιήσεις):
Εμφανίζεται όταν υπάρχει μια ειδοποίηση, όπως όταν υπάρχει πρόβλημα σύνδεσης. Ο αριθμός υποδηλώνει τον αριθμό των ειδοποιήσεων.
(Είσοδοι):
Αλλάζει τη συσκευή εισόδου που είναι συνδεδεμένη στην τηλεόραση.
(Χρονοδιακόπτες):
Διαμορφώστε τις επιλογές [Ενεργ. Χρονοδ.] και [Χρονοδ. Απενεργ.].
Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη σελίδα Ρύθμιση χρονοδιακόπτη.
(Ρυθμίσεις):
Διαμορφώστε διάφορες ρυθμίσεις που σχετίζονται με την τηλεόραση.
Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη σελίδα Ρυθμίσεις.

Εφαρμογές (B)

Εμφανίζει τις αγαπημένες εφαρμογές σας.

  • Αν επιλέξετε [Εφαρμογές], εμφανίζεται μια λίστα με τις εγκατεστημένες εφαρμογές.
  • Επιλέξτε [Προσθήκη εφαρμογής στα αγαπημένα] για να προσθέσετε μια εφαρμογή στις αγαπημένες σας.
  • Αν επιλέξετε μια εφαρμογή που έχει προστεθεί και πιέσετε παρατεταμένα το κουμπί (Enter) στο τηλεχειριστήριο, μπορείτε να αλλάξετε τη σειρά ταξινόμησης ή να αφαιρέσετε μια αγαπημένη εφαρμογή.
  • Αν επιλέξετε μια εφαρμογή τηλεόρασης, μπορείτε να παρακολουθήσετε τηλεοπτικές μεταδόσεις ή μια είσοδο.

Επόμενο (C)

Εμφανίζει τι μπορείτε να παρακολουθήσετε μετά, ανάλογα με το περιεχόμενο.

Σημείωση

  • Αν δεν υπάρχει σχετικό περιεχόμενο, η επιλογή [Επόμενο] ενδέχεται να μην εμφανίζεται.

Κανάλια (D)

Οι γραμμές κάτω από το στοιχείο Εφαρμογές (Β) ονομάζονται "Κανάλια". Εδώ μπορείτε να παρακολουθήσετε προτεινόμενο περιεχόμενο από υπηρεσίες συνεχούς ροής βίντεο.

Υπόδειξη

  • Το πρόσφατο ιστορικό των καναλιών που έχετε παρακολουθήσει εμφανίζεται στο στοιχείο [TV].
  • Μπορείτε να προσθέσετε περιεχόμενο στο στοιχείο Επόμενο επιλέγοντας περιεχόμενο σε οποιοδήποτε κανάλι και πιέζοντας παρατεταμένα το κουμπί (Enter) στο τηλεχειριστήριο.
  • Μπορείτε να μετακινήσετε ορισμένα από τα κανάλια κάτω από το στοιχείο "Κανάλια (D)" στο Μενού Home. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά (Επάνω) / (Κάτω) για να πλοηγηθείτε στο στρογγυλό εικονίδιο της γραμμής που θέλετε να μετακινήσετε και πιέστε το κουμπί (Αριστερά) (Δεξιά) ανάλογα με τη γλώσσα εμφάνισης της τηλεόρασης) για να μετακινήσετε τη γραμμή προς τα επάνω ή προς τα κάτω πιέζοντας τα κουμπιά (Επάνω) / (Κάτω).

Προσαρμογή καναλιών (Ε)

Το στοιχείο [Προσαρμογή καναλιών] χρησιμοποιείται για την εμφάνιση ή απόκρυψη των επιλεγμένων καναλιών.

Υπόδειξη