Εκτύπωση

Χρήση του Οδηγού βοήθειας

Αυτός ο Οδηγός βοήθειας περιγράφει τον τρόπο χρήσης αυτής της τηλεόρασης. Μπορείτε επίσης να ανατρέξετε στον Οδηγός εγκατάστασης για περιγραφές σχετικά με την εγκατάσταση της τηλεόρασης και στον Οδηγός αναφοράς για περιγραφές εξαρτημάτων, τις προδιαγραφές και για την ανάρτηση της τηλεόρασης σε τοίχο.

Σε αυτόν τον Οδηγό βοήθειας, μπορείτε να διαβάσετε τις επιθυμητές πληροφορίες με τη σειρά ή να κάνετε άμεση αναζήτηση. Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση, επιλέξτε the search icon στο πάνω μέρος της οθόνης.

Εκδόσεις του Οδηγού βοήθειας

Διατίθενται δύο εκδόσεις του Οδηγού βοήθειας για την τηλεόρασή σας: ο Ενσωματωμένος οδηγός βοήθειας και ο Ηλεκτρονικός οδηγός βοήθειας. Για την προβολή του Ηλεκτρονικού οδηγού βοήθειας, η τηλεόραση πρέπει να είναι συνδεδεμένη στο Internet. Για εναλλαγή μεταξύ της Ενσωματωμένης και Ηλεκτρονικής έκδοσης, χρησιμοποιήστε το κουμπί εναλλαγής (Α) στο επάνω μέρος της οθόνης. Μπορείτε να ελέγξετε ποιος Οδηγός βοήθειας προβάλλεται κοιτώντας τον τίτλο στο πάνω μέρος της οθόνης.

Illustration of the location of switch button A
  1. Συνδέστε την τηλεόραση στο Internet.
  2. Επιλέξτε (Α) για εναλλαγή της έκδοσης του Οδηγού βοήθειας.

Σημείωση

  • Για να χρησιμοποιήσετε τις πιο πρόσφατες λειτουργίες που περιγράφονται στον Οδηγό βοήθειας, μπορεί να χρειαστεί να ενημερώσετε το λογισμικό της τηλεόρασης. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις ενημερώσεις λογισμικού, ανατρέξτε στη σελίδα Ενημερώσεις λογισμικού.
  • Οι ονομασίες των ρυθμίσεων στον Οδηγό βοήθειας ενδέχεται να διαφέρουν από αυτές που εμφανίζονται στην τηλεόραση ανάλογα με την ημερομηνία έκδοσης της τηλεόρασης ή το μοντέλο/τη χώρα/την περιοχή σας.
  • Οι εικόνες και οι απεικονίσεις που χρησιμοποιούνται στον Οδηγό βοήθειας ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο της τηλεόρασής σας.
  • Ο σχεδιασμός και τα τεχνικά χαρακτηριστικά υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.

Υπόδειξη

  • Για να ελέγξετε αν η τηλεόρασή σας διαθέτει κάποια από τις λειτουργίες που περιγράφονται στον Οδηγό βοήθειας, ανατρέξτε στο έντυπο εγχειρίδιο ή σε έναν κατάλογο προϊόντων της Sony.
  • Αυτός ο Οδηγός βοήθειας έχει συνταχθεί για όλες τις περιοχές/χώρες. Κάποιες περιγραφές που περιέχονται σε αυτόν τον Οδηγό βοήθειας δεν ισχύουν για ορισμένες περιοχές και χώρες.