Tulosta

Sovellusten siirtäminen USB-muistitikulle

Voit lisätä televisiossa käytettävissä olevaa tallennustilaa siirtämällä ladatut sovellukset USB-muistitikulle.

Huomautus

 • Kun alustat USB-muistitikun, kaikki USB-muistitikulle tallennetut tiedot poistetaan. Varmuuskopioi tärkeät tiedot ennen alustusta.
 • Tämä toimenpide alustaa USB-muistitikun yksinomaan television käyttöön. Sen vuoksi et pysty ehkä käyttämään USB-muistitikkua tietokoneen yms. laitteiden kanssa.
 • Joitakin sovelluksia ei voi siirtää USB-muistitikulle.
 1. Kytke USB-muistitikku televisioon.
 2. Paina HOME-painiketta, valitse [Asetukset] — [Laitteen asetukset] — [Tallentaminen] — haluttu USB-muistitikku.
 3. Alusta se sisäisenä tallennuslaitteena.
 4. Kun alustus on valmis, paina HOME-painiketta, ja valitse sitten [Asetukset] — [Sovellukset].
 5. Valitse sovellus, jonka haluat siirtää USB-muistitikulle.
 6. Valitse USB-muistitikku käytetyistä tallennustiloista. Sovellus siirretään USB-muistitikulle.

Vinkki

 • Voit siirtää lisää sovelluksia USB-muistitikulle toistamalla vaiheet 4–6.

USB-muistitikun poistaminen

 1. Paina HOME-painiketta, valitse [Asetukset] — [Laitteen asetukset] — [Tallentaminen] — haluttu USB-muistitikku, ja valitse poista.

Huomautus

 • USB-muistitikkua käytetään vain sovellusten tallennukseen. USB-laite on alustettava uudelleen, jos sitä käytetään muihin tarkoituksiin.
 • Jos poistat sovelluksen USB-muistitikulta tietokoneen avulla, et pysty käynnistämään sitä televisiosta.
 • Jos irrotat USB-muistitikun televisiosta, et pysty käyttämään sovelluksia, jotka siirrettiin USB-muistitikulle.
 • Et pysty määrittämään USB-muistitikkua sovelluksen asennussijainniksi. Asenna ensin sovellus televisioon normaalisti ja siirrä se sitten USB-muistitikulle.