Tulosta

Liittäminen televisioon Wi-Fi Direct -liitännällä (langatonta reititintä ei tarvita)

Voit liittää laitteen televisioon langattomasti käyttämättä langatonta reititintä ja suoratoistaa sitten laitteeseen tallennettuja videoita, valokuvia ja musiikkia suoraan televisiossa.

Illustration of content streaming
  1. Paina HOME-painiketta ja valitse sitten [Asetukset] — [Verkko ja internet] — [Wi‑Fi Direct] — [Wi‑Fi Direct ‑asetukset].
  2. Valitse television kuvaruudulla näytettävä television nimi Wi-Fi Direct -laitteella.
    Jos laite ei tue Wi-Fi Direct -liitäntää, valitse [Näytä verkko (SSID) ja salasana].
  3. Käytä Wi-Fi Direct/Wi-Fi-laitetta sen yhdistämiseksi televisioon.
  4. Lähetä sisältöä Wi-Fi Direct/Wi-Fi-laitteesta televisioon.
    Lisätietoja on annettu laitteen käyttöohjeessa.

Yhteyden epäonnistuminen

Kun Wi-Fi Direct -asetuksen valmiustilanäyttö näytetään, valitse [Näytä verkko (SSID) ja salasana] ja suorita asennus loppuun näytön ohjeiden mukaisesti.

Muun laitteen yhdistäminen

Yhdistä laitteita edellä olevien vaiheiden mukaisesti. Jopa 10 laitetta voidaan yhdistää samanaikaisesti. Jos 10 laitetta on jo yhdistetty ja halutaan yhdistää seuraava laite, irrota tarpeeton laite ja yhdistä laite sen jälkeen.

Yhdistetyssä laitteessa näytettävän television nimen muuttaminen

Paina HOME-painiketta ja valitse sitten [Asetukset] — [Laitteen asetukset] — [Tietoja] — [Laitteen nimi].

Yhdistettyjen laitteiden luettelo/rekisteröinnin poisto

Paina HOME-painiketta ja valitse sitten [Asetukset] — [Verkko ja internet] — [Wi‑Fi Direct] — [Näytä laiteluettelo / Poista].

Jos haluat poistaa laitteen rekisteröinnin, valitse poistettava laite luettelosta ja paina sitten (Valitse) ‑painiketta. Valitse sitten [Kyllä] vahvistusnäytöltä.

Poista kaikkien laitteiden rekisteröinti valitsemalla [Poista kaikki] luettelossa ja sitten [Kyllä] vahvistusnäytössä.