Tulosta

Kotiverkon asetusten säätö

Seuraavia kotiverkon asetuksia voidaan säätää.

Palvelinyhteyden tarkistaminen

Paina HOME-painiketta ja valitse sitten [Asetukset] — [Verkko ja internet] — [Kotiverkkoasetus] — [Palvelindiagnostiikka] — suorita vianmääritys näytön ohjeiden mukaisesti.

Renderer-toiminnon käyttäminen

Paina HOME-painiketta, valitse sitten [Asetukset] — [Verkko ja internet] — [Kotiverkkoasetus] — [Renderer] — haluttu vaihtoehto.

[Renderer-toiminto]
Ota käyttöön renderer-toiminto.
Voit toistaa hallintalaitteella (esim. digikameralla) olevia valokuva-/musiikki-/videotiedostoja TV-ruudulla suoraan laitetta käyttämällä.
[Renderer-käyttöoikeudet]
  • Valitse [Automaattinen käyttöoikeus] television käyttämiseksi automaattisesti, kun hallintalaite muodostaa yhteyden televisioon ensimmäisen kerran.
  • Muuta kunkin hallintalaitteen käyttöoikeusasetuksia valitsemalla [Omat asetukset].

Etälaitteen käyttäminen

Paina HOME-painiketta, valitse sitten [Asetukset] — [Verkko ja internet] — [Etälaitteiden asetukset] — haluttu vaihtoehto.

[Hallitse etänä]
Ota käyttöön television hallinta rekisteröidyllä laitteella.
[Poista etälaitteen rekisteröinti]
Poista laitteen rekisteröinti lopettaaksesi television ohjaaminen kyseisellä laitteella.