Spausdinti

Programų perkėlimas į USB atminties įrenginį

Atsisiųstas programas galite perkelti į USB atminties įrenginį ir taip atlaisvinti vietos televizoriuje.

Pastaba

 • Formatuojant USB atminties įrenginį, visi jame išsaugoti duomenys bus pašalinti. Prieš formatuodami sukurkite svarbių duomenų atsarginę kopiją.
 • Atlikus šią procedūrą USB įrenginys suformatuojamas naudoti būtent su televizoriumi. Todėl gali nepavykti naudoti USB atminties įrenginio su kompiuteriu ir pan.
 • Kai kurių programų negalima perkelti į USB atminties įrenginį.
 1. Prijunkite USB atminties įrenginį prie televizoriaus.
 2. Paspauskite mygtuką HOME, pasirinkite [Nustatymai], [Įrenginių nuostatos], [Saugykla] ir norimą USB atminties įrenginį.
 3. Suformatuokite jį kaip vidinį saugojimo įrenginį.
 4. Kai bus baigta formatuoti, paspauskite mygtuką HOME, tada pasirinkite [Nustatymai] ir [Programos].
 5. Pasirinkite programą, kurią norite perkelti į USB atminties įrenginį.
 6. Pasirinkite USB atminties įrenginį iš naudojamos saugyklos. Programa yra perkeliama į USB atminties įrenginį.

Patarimas

 • Norėdami į USB įrenginį perkelti papildomas programas, kartokite 4–6 veiksmus.

USB atminties įrenginio išėmimas

 1. Paspauskite mygtuką HOME, pasirinkite [Nustatymai], [Įrenginių nuostatos], [Saugykla], norimą USB atminties įrenginį ir tada pasirinkite jo išėmimo parinktį.

Pastaba

 • USB atminties įrenginys naudojamas tik programoms saugoti. Norėdami naudoti USB atminties įrenginį kitais tikslais, turite jį vėl suformatuoti.
 • Pašalinę USB atminties įrenginyje esančią programą naudodami kompiuterį, negalėsite jos paleisti televizoriuje.
 • Jei išimsite USB atminties įrenginį iš televizoriaus, negalėsite naudoti į USB atminties įrenginį perkeltų programų.
 • Negalite nustatyti USB atminties įrenginio kaip programos diegimo vietos. Pirmiausia įprastai įdiekite programą televizoriuje, tada ją perkelkite į USB atminties įrenginį.