Spausdinti

Palydovinių transliacijų priėmimas (tik palydovinio ryšio funkciją turinčiuose modeliuose)

Palydovinę televiziją priimančiuose modeliuose [Palydovinė sąranka] rasite, pasirinkę [Nustatymai], [Televizoriaus žiūrėjimas], [Kanalas], [Kanalo nustatymas], [Skaitmen. TV sąranka].

Jei turite sumontuotą palydovinę anteną, sukonfigūruodami imtuvo nustatymus galite žiūrėti palydovines transliacijas. Kad galėtumėte nustatyti instaliacijos tipą ir suderinti palydovinę anteną, žr. toliau pateiktus aprašymus.

  1. Paspauskite mygtuką HOME, tada pasirinkite [Nustatymai], [Televizoriaus žiūrėjimas], [Kanalas], [Kanalo nustatymas], [Skaitmen. TV sąranka], [Palydovinė sąranka], [Skaitmen. palydovinės TV suderinimas].

Galimos parinktys

[Antenos konfigūracija]
Pasirenka palydovinio montavimo tipą.
Jūsų palydovinio montavimo tipas gali būti „Single Cable Distribution“, „Fixed Antenna“ arba „DiSEqC“.
„Single Cable Distribution“ leidžia perduoti programas į kelis imtuvus vienu bendraašiu kabeliu. Kiekvienas imtuvas yra priskirtas vieno naudotojo „juostai“.
„DiSEqC“ diegimai leidžia prijungti prie kelių palydovinių antenų arba LNB (jei turite). Pasirinkti tarp jų galite televizoriaus valdymo pultu.
Įprastai „Fixed Antenna“ yra paprasčiausias montavimo tipas, kai naudojama viena palydovinė antena ir LNB.
[Juosta]
Sukonfigūruoja daugybę naudotojo juostų, priskirtų televizoriui ar imtuvui.
[Juostos dažnis]
Nustato naudotojo juostų, priskirtų televizoriui ar imtuvui, dažnį.
[Bendras palydovas]/[Kita (bendras palydovas)]
Ieško palydovinių paslaugų pagal bendrųjų nustatymų grupę. Rodomas nustatymas skiriasi atsižvelgiant į jūsų modelį.
[DiSEqC valdymas]
Sukonfigūruoja papildomos palydovinės įrangos, pvz., palydovinio ryšio parinkiklio jungiklių, valdymo nustatymus.
[Kanalų paieškos būdas]
[Pilna kanalų paieška]: nuskaito visus galimus palydovinius dažnius.
[Tinklo paieška]: nuskaito pagal iš anksto nustatytus tinklo parametrus. Jei nuskaičius naudojant funkciją [Tinklo paieška] paslaugų vis dar trūksta, pamėginkite naudoti [Pilna kanalų paieška].
[Rankinė paieška]: leidžia nustatyti nuskaitymo dažnį ir kitus atsakiklio parametrus.