Spausdinti

[Specializuoti skydelio nustatymai] (tik modeliuose su OLED plokšte)

Šios parinktys yra modeliuose su OLED plokšte ir naudojamos siekiant išvengti vaizdo užlaikymo.

Jei tas pats vaizdas rodomas pakartotinai arba ilgą laiko tarpą, vaizdas gali būti užlaikomas.
Televizorius turi dvi funkcijas – [Pastūmimas pikselių atžvilgiu] ir [Skydelio atnaujinimas], kurios yra skirtos vaizdo užlaikymui sumažinti.

Paspauskite mygtuką HOME, pasirinkite [Nustatymai], [Rodymas ir garsas], [Specializuoti skydelio nustatymai] ir norimą parinktį.

Galimos parinktys

[Pastūmimas pikselių atžvilgiu]
Judina rodomą vaizdą reguliariais intervalais, kad jis nebūtų užlaikomas. Įprastomis aplinkybėmis ši parinktis turėtų būti įjungta televizoriuje.
[Skydelio atnaujinimas]
Skydelį rankiniu būdu atnaujinkite tik tada, kai vaizdo užlaikymas ypač pastebimas.

Pastaba

  • Skydelį atnaujinkite tik tada, kai vaizdo užlaikymas ypač pastebimas. Rekomenduojama tai daryti tik 1 kartą per metus. Stenkitės to nedaryti dažniau nei 1 kartą per metus, nes gali sumažėti plokštės naudojimo laikas.
  • Skydelis naujinamas apie vieną valandą. Atnaujinant skydelį ekrane gali būti matoma balta linija. Tai nėra televizoriaus gedimas.
  • Reguliuokite, kai kambario temperatūra 10–40 °C. Jei kambario temperatūra nepatenka į šį intervalą, skydelio atnaujinimas gali būti neatliktas.