Spausdinti

[Įrenginių nuostatos]

  1. Paspauskite mygtuką HOME, tada pasirinkite [Nustatymai], [Įrenginių nuostatos] ir norimą parinktį.

Galimos parinktys

[Apie]
Peržiūrėkite televizoriaus informaciją.
[Data ir laikas]
Reguliuokite dabartinį laiką.
[Kalba/Language]
Pasirinkite meniu kalbą. Pasirinkta meniu kalba taip pat bus nustatyta balso atpažinimo kalba.
[Klaviatūra]
Konfigūruokite ekraninės klaviatūros nustatymus.
[Garsas]
Sukonfigūruojama [Sistemos garsai] nuostata.
[Saugykla]
Keiskite duomenų saugojimo nustatymus.
[Pagrindinis ekranas]
Individualizuojami kanalai, kurie rodomi [Pagrindinis ekranas], ir surūšiuojamos programos.
[Google]
Konfigūruokite paieškos nustatymus.
[Ekrano užsklanda]
Konfigūruokite ekrano užsklandos nustatymus.
[Vietovė]
Konfigūruokite vietovės nustatymus, kad būtų galima nustatyti jūsų buvimo vietą.
[Sauga ir apribojimai]
Sukonfigūruojami apribojimai, pvz., neleisti vaikams naudotis konkrečiomis programomis.
[Pritaikymas neįgaliesiems]
Konfigūruokite pritaikymo neįgaliesiems funkcijų ir paslaugų, suteikiančių naudotojams galimybę paprasčiau naršyti įrenginius, nustatymus.
[Nustatyti iš naujo]
Grąžinami televizoriaus gamykliniai numatytieji nustatymai.
[LED apšvietimas]
Sukonfigūruojamos [LED apšvietimas] nuostatos. (Ši funkcija veikia ne visuose modeliuose.)
[Įjungimas]
Keiskite energijos suvartojimo nustatymus.
[Pradinė sąranka]
Nustatykite pagrindines funkcijas, pvz., tinklo ir kanalų, kai naudojate pirmą kartą.
[Parduotuvės režimo nustatymai]
Pasirinkite nustatymą [„Demo“ režimas], kad vaizdas būtų patobulintas demonstruojant televizorių parduotuvėje, ir kitus nustatymus.