Afdrukken

BRAVIA Sync-instellingen aanpassen

 1. Schakel het aangesloten apparaat in.
 2. Als u [BRAVIA Sync-beheer] wilt inschakelen, drukt u op de HOME-knop en selecteert u vervolgens [Instellingen] — [Tv kijken] — [Externe ingangen] — [BRAVIA Sync-instellingen] — [BRAVIA Sync-beheer].
 3. Schakel BRAVIA Sync in op het aangesloten apparaat.
  Wanneer een specifiek Sony-apparaat dat compatibel is met BRAVIA Sync wordt aangesloten en ingeschakeld en [BRAVIA Sync-beheer] is ingeschakeld, dan wordt BRAVIA Sync automatisch geactiveerd op dit apparaat. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het aangesloten apparaat voor meer informatie.

Beschikbare opties

De beschikbare opties worden hieronder getoond. (De opties variëren afhankelijk van uw model/regio/land.)

[Apparaten automatisch uitschakelen]
Als deze optie uitgeschakeld is, gaat het aangesloten apparaat niet automatisch uit wanneer het tv-toestel uitgeschakeld wordt.
[Tv automatisch inschakelen]
Als deze optie uitgeschakeld is, gaat het tv-toestel niet automatisch aan wanneer het aangesloten apparaat ingeschakeld wordt.
[BRAVIA Sync-apparaatlijst]
Hiermee kunt u de BRAVIA Sync-apparaatlijst weergeven.
[Toetsen voor apparaatbesturing]
Hiermee kunt u knoppen instellen om een apparaat te bedienen dat aangesloten is via HDMI.

De Sync Menu gebruiken

 1. Druk op de ACTION MENU-knop, selecteer het Sync Menu en selecteer vervolgens het gewenste item in het Sync Menu.

Hint

 • In de volgende gevallen wordt een bericht op het scherm van het tv-toestel weergegeven wanneer u het Sync Menu selecteert.
  • Er is geen HDMI-apparaat aangesloten.
  • [BRAVIA Sync-beheer] is uitgeschakeld.