Skriv ut

Søke med tale

Fjernkontroller som støtter talesøk har en -knapp og en innebygd mikrofon. Du kan søke etter ulikt innhold ved å snakke inn i mikrofonen.

  1. Trykk på -knappen.
    LED-lampen på fjernkontrollen tennes.
  2. Snakk i mikrofonen.
    Taleeksempler kan bli vist, avhengig av modellen.

Når du ikke kan søke ved bruk av stemmen

Registrer talefjernkontrollen som har -knappen til TV-en igjen ved å trykke på knappen HOME og velge [Innstillinger] — [Stemmekontroll]

Merknad

  • Du må ha en Internett-forbindelse for å kunne bruke Talesøk.
  • Typen fjernkontroll som leveres sammen med TV-apparatet, og tilgjengeligheten av en fjernkontroll med innebygget mikrofon, varierer avhengig av modell/region/land. For noen modeller og i noen regioner/land er en slik fjernkontroll tilgjengelig som ekstrautstyr.