Skriv ut

Tilgjengelighetsfunksjoner

Dette TV-apparatet har tilgjengelighetsfunksjoner [Tilgjengelighet] som for eksempel en tekst-til-tale-funksjon, zoom-funksjon som gjør tekst enklere å lese, og teksting.

Trykk på HOME-knappen og velg deretter [Innstillinger] — [Tilgjengelighet] for å konfigurere hjelpefunksjonene.

[Tilgjengelighet] har en snarveisfunksjon, slik at du kan slå den på eller av ved å holde på knappen Mutingpå fjernkontrollen i 3 sekunder.

Tips

  • Standardinnstillingen for funksjonen som brukes når du trykker og holder inne knappen Mutingpå fjernkontrollen i 3 sekunder er [Skjermleser]. Aktiver funksjonen ved bruk av [Snarvei for tilgjengelighet] i [Tilgjengelighet] og endre den tilordnede funksjonen ved bruk av [Snarveitjeneste].
  • For å bruke tekst-til-tale-funksjonen med veiledningen se veiledningen på Sony-støttenettstedet ved bruk av en datamaskin eller en smarttelefon.

    http://www.sony.eu/support/
    http://www.sony.eu/support/