Skriv ut

Se på / slette innspilt innhold (kun USB HDD-opptakermodeller)

Modeller som kan gjøre USB HDD-opptak, har [Oppsett av opptaksenhet] i [Innstillinger].

Merknad

  • Denne funksjonen er kun tilgjengelig på noen modeller i Europa, Australia og New Zealand.

Se på innspilt innhold

  1. Trykk på TITLE LIST-knappen, og velg deretter innholdet du vil se på.

Slette innspilt innhold

  1. Trykk på TITLE LIST-knappen.
  2. Trykk på ACTION MENU-knappen og velg deretter [Slette] — innholdet du vil slette — [Slette].

Du finner informasjon om betydningen av symbolene i listen med opptaks-titler i Forstå symbolene som vises på listen med opptak-titler (kun USB HDD-opptakermodeller).