Skriv ut

Konfigurere TV-apparatet

Menyene som vises i TV-innstillingene kan variere avhengig av modellen/regionen/landet.