Skriv ut

Stille inn et tidsur

Stille inn på-tidsuret

På-tidsuret slår på TV-apparatet automatisk på et spesifikt tidspunkt, som når et program du ønsker å se på starter. Det lar deg også bruke TV-apparatet som alarmklokke.

  1. Trykk på HOME-knappen, velg (Apper-ikonet) på Hjem-menyen og velg [Timere] — [På-timer] — det ønskede alternativet fra listen med apper.
    Hvis den medfølgende fjernkontrollen har en APPS-knapp, kan du trykke på APPS-knappen for å vise listen med apper.

Stille inn sovetidsuret

Sovetidsuret slår automatisk av TV-apparatet etter et forhåndsinnstilt tidspunkt.

  1. Trykk på HOME-knappen, velg (Apper-ikonet) på Hjem-menyen og velg [Timere] — [Innsovningstid] — det ønskede alternativet fra listen med apper.
    Hvis den medfølgende fjernkontrollen har en APPS-knapp, kan du trykke på APPS-knappen for å vise listen med apper.

Merknad

  • Når du slår av TV-apparatet og slår det på igjen, tilbakestilles [Innsovningstid] til [Av].