Štampanje

Upotreba Meni radnji

Pritiskom na taster ACTION MENU, pojavljuje se meni i pruža brz pristup funkcijama koje su dostupne za trenutno prikazani ekran, kao što su podešavanje slike, podešavanje zvuka, podešavanje jačine zvuka za povezani uređaj (kao npr. slušalice) i podešavanje prikaza/zvuka. Stavke u meniju se razlikuju u zavisnosti od izabranog ekrana.

  1. Pritisnite taster ACTION MENU.
  2. Pomerite fokus levo ili desno da biste izabrali željenu kategoriju.
  3. Pomerite fokus gore ili dole da biste izabrali željenu stavku.
  4. Pritisnite taster da biste pokrenuli izabranu stavku.