Štampanje

Upotreba Traka menija TV-a

Ova funkcija je dostupna na TV-ima kod kojih priloženi daljinski upravljač ne poseduje dugme DISCOVER.

Pritisnite taster TV dok gledate TV program da biste prikazali Traka menija TV-a. Traka menija TV-a omogućava pristup vašim Omiljeni kanali i prikazuje TV meni, koji obezbeđuje pristup listi programa, listi naslova snimljenih sadržaja ili listi tajmera.

 1. Pritisnite taster TV dok gledate TV program.
  Traka menija TV-a se prikazuje na dnu ekrana.
 2. Pomerite fokus gore ili dole da biste izabrali željenu kategoriju.
 3. Pomerite fokus levo ili desno da biste izabrali željenu stavku.
 4. Pritisnite taster da biste pokrenuli izabranu stavku.

Dodavanje kanala u omiljene

 1. Pritisnite taster TV dok gledate TV program.
  Traka menija TV-a se prikazuje na dnu ekrana.
 2. Pomerite fokus nadole da biste izabrali [Dodaj kanale u Omiljeno].
 3. Izaberite [Omiljeno]koje želite da podesite da biste ih dodali u svoje omiljene kanale.

Savet

 • Ako izaberete [Dodaj u omiljeno] iz [Meni radnji], kanal koji gledate možete da dodate u [Omiljeni kanali].

Da biste promenili podešavanje ove funkcije

 1. Pritisnite taster TV dok gledate TV program.
  Traka menija TV-a se prikazuje na dnu ekrana.
 2. Pomerite fokus do kategorije [Podešavanja].
 3. Izaberite željenu stavku da biste promenili podešavanja.

Dostupne opcije

[Prikaži/sakrij kategorije]
Izaberite kategorije sadržaja koje će se prikazivati u Traka menija TV-a. Ne možete sakriti [Podešavanja].
Možete sakriti [Najpopularniji naslovi] u zavisnosti od modela vašeg TV-a.
[Preuredi kategorije]
Izaberite kategoriju sadržaja za promenu redosleda.
[Dodaj kategorije žanrova]
Dodajte žanrove da biste napravili vašu prilagođenu kategoriju sadržaja.
[Dodaj kategorije ključnih reči]
Dodajte ključne reči da biste napravili vašu prilagođenu kategoriju sadržaja.
[Sortiraj TV programe]
Izaberite tip sortiranja TV programa.
[Prikaži veličinu]
Izaberite veličinu menija na ekranu.

Napomena

 • Neke od ovih opcija možda neće biti dostupna u zavisnosti od vašeg modela/regiona/zemlje.