Štampanje

Glavni meni

Ekran koji se prikazuje kada pritisnete taster HOME na daljinskom upravljaču se naziva Glavni meni. Iz Glavnog menija možete pretraživati sadržaje i birati preporučene sadržaje, aplikacije i podešavanja.

Pretraga, Obaveštenja, Unos i Podešavanja (A)

/:
Upotrebite mikrofon na daljinskom upravljaču ili tastaturu prikazanu na TV-u da unesete ključne reči i pretražujete različite sadržaje.
Za glasovnu pretragu pogledajte stranicu Glasovna pretraga.
(Обавештења):
Prikazuje se kada imate prispelih obaveštenja, na primer ako postoji problem sa povezivanjem ili kada je moguće ažurirati softver. Broj označava broj obaveštenja.
(Улази):
Menja ulazni uređaj priključen na TV.
(Подешавања):
Podešavanje različitih postavki u vezi sa TV-om.
Za pojedinosti pogledajte stranicu Podešavanja.

Апликације (B)

Prikažite svoje omiljene aplikacije.

  • Ako izaberete [Апликације], prikazuje se lista instaliranih aplikacija.
  • Izaberite [Додај апликацију у омиљене] da biste dodali aplikaciju u omiljene.
  • Ako izaberete dodatu aplikaciju i pritisnete i zadržite taster na daljinskom upravljaču, možete izmeniti redosled ili ukloniti omiljenu aplikaciju.
  • Ako izaberete aplikaciju za TV, možete gledati TV program ili ulazni signal.

Следеће (C)

Prikazuje šta možete da gledate sledeće u zavisnosti od sadržaja.

Kanali (D)

Redovi ispod Апликације (B) se zovu „Kanali“. Ovde možete gledati preporučene sadržaje sa servisa za reprodukciju video materijala.

Savet

  • Nedavno gledani kanali se prikazuju u [TV].
  • U Следеће možete dodati sadržaje tako što ćete izabrati sadržaj na bilo kom kanalu i pritisnuti i zadržati taster na daljinskom upravljaču.
  • U Glavnom meniju možete izmeniti redosled redova ispod „Следеће (C)“. Upotrebite tastere / da biste fokus pomerili na okruglu ikonu reda koji želite da pomerite i pritisnite (ili u zavisnosti od jezika prikaza TV-a) da biste mogli da red pomerate gore ili dole pritiskom na tastere /.

Прилагоди канале (E)

[Прилагоди канале] se koristi za prikazivanje ili skrivanje izabranih kanala.

Savet