Štampanje

Upotreba vodiča za pomoć

Ovaj Vodič za pomoć objašnjava način upotrebe ovog TV-a. Takođe, možete pogledati i Vodič za podešavanje za opis instalacije TV-a i Referentni vodič za opise delova, specifikacije i postupak montiranja ovog TV-a na zid.

U ovom Vodiču za pomoć možete čitati željene informacije redom ili vršiti direktnu pretragu. Za pretragu, odaberite na vrhu ekrana.

Verzije Vodiča za pomoć

Postoje dve verzije Vodiča za pomoć na vašem TV-u: ugrađeni Vodič za pomoć i Vodič za pomoć na mreži. Da biste videli Vodič za pomoć na mreži, vaš TV mora biti povezan na Internet. Da biste prebacivali između ugrađene verzije i verzije na mreži, koristite taster za prebacivanje (A) na vrhu ekrana. Možete proveriti koji Vodič za pomoć se trenutno prikazuje tako što ćete pogledati naslov na vrhu ekrana.

  1. Povežite TV na internet.
  2. Izaberite (A) da biste promenili verziju Vodiča za pomoć.

Napomena

  • Da koristite najnovije funkcije koje su opisane u Vodiču za pomoć, možda ćete morati da ažurirate softver TV-a. Za pojedinosti o nadogradnjama softvera, pogledajte stranicu Ažuriranje softvera.
  • Nazivi postavki u Vodiču za pomoć se mogu razlikovati od onih koji su prikazani na TV-u u zavisnosti od datuma proizvodnje TV-a ili vašeg modela/zemlje/regiona.
  • Slike i ilustracije koje se koriste u Vodiču za pomoć mogu da se razlikuju u zavisnosti od vašeg TV modela.
  • Dizajn i specifikacije podležu promeni bez prethodnog obaveštenja.

Savet

  • Da biste videli da li je vaš TV opremljen jednom od funkcija koje su opisane u Vodiču za pomoć, pogledajte uputstvo u štampanoj formi ili Sony katalog proizvoda.
  • Ovaj Vodič za pomoć je napisan za sve regione/zemlje. Neki od opisa koji se nalaze u ovom Vodiču za pomoć nisu primenljivi u nekim regionima ili zemljama.