Skriv ut

Sökning efter röst

Fjärrkontroller som stöder röstsökning har en -knapp (mikrofon) och en inbyggd mikrofon. Genom att tala i mikrofonen, kan du söka efter olika typer av innehåll.

  1. Tryck på knappen (mikrofon).
    Lysdioden på fjärrkontrollen tänds.
  2. Tala in i mikrofonen.
    Beroende på din modell visas talexempel.

När du inte kan söka med din röst

Registrera den röst-fjärrkontroll som har knappen (mikrofon) till TV:n igen genom att trycka på HOME och välja [Inställningar] — [Fjärrkontroller och tillbehör] — [Fjärrkontroll].

Observera

  • En Internetanslutning krävs för att använda röstsökning.
  • Den typ av fjärrkontroll som medföljer TV:n och tillgång till en fjärrkontroll med en inbyggd mikrofon varierar beroende på modell/region/land. För vissa modeller/regioner/länder finns en fjärrkontroll tillgänglig.