Skriv ut

Använda hjälpguiden

I denna hjälpguide förklaras hur du använder den här TV:n. Dessutom kan du se Startguide för beskrivningar om TV-installation och Referensmaterial för beskrivning, specifikationer om delar och väggmontering av denna TV.

I denna hjälpguide, kan du läsa den önskade informationen i ordning eller söka efter den direkt. Välj the search icon längst upp på skärmen om du vill söka.

Versioner av hjälpguiden

Det finns två versioner av hjälpguiden för TV:n: Den inbyggda hjälpguiden och online-hjälpguiden. Om du vill visa online-hjälpguiden, måste din TV vara ansluten till Internet. För att växla mellan den inbyggda och online-hjälpguiden, ska du använda kontaktknappen (A) högst upp på skärmen. Du kan kontrollera vilken hjälpguide som visas för närvarande genom att titta på rubriken högst upp på skärmen.

Illustration of the location of switch button A
  1. Anslut TV:n till Internet.
  2. Välj (A) för att växla hjälpguideversion.

Observera

  • Du kan behöva uppdatera TV-programvaran om du vill kunna använda de senaste funktionerna som beskrivs i hjälpguiden. För ytterligare information om programuppdateringar, se sidan Programuppdateringar.
  • Namnen på inställningarna i Hjälpguiden kan skilja sig från de som visas på TV:n beroende på TV:ns versionsdatum eller din modell/land/region.
  • Bilderna och illustrationerna som används i hjälpguiden kan skilja sig beroende på TV-modellen.
  • Utformning och specifikationer kan komma att ändras utan meddelande.

Tips

  • För att se om TV:n har en av de funktioner som beskrivs i hjälpguiden hänvisas till pappershandboken eller Sony produkt- katalogen.
  • Denna hjälpguide är skriven för alla regioner/länder. Vissa beskrivningar i hjälpguiden gäller inte för vissa regioner och länder.