Skriv ut

Tillgänglighetsfunktioner

Denna TV har användarhjälpfunktioner i [Tillgänglighet] som en text-till-tal-funktion för skärmtext, zoomning för att göra texten lättare att läsa samt undertextning.

Tryck på HOME och välj sedan [Inställningar] — [Enhetsinställningar] — [Tillgänglighet] för att konfigurera användarhjälpfunktioner.

[Tillgänglighet] har en genvägsfunktion så att du kan aktivera eller inaktivera den genom att trycka och hålla ner (ljudlös) på fjärrkontrollen i 3 sekunder.

Tips

  • För att ändra genvägsfunktionen ska du aktivera [Aktivera tillgänglighet snabbt] i [Tillgänglighet] och ändra med [Tjänst för kortkommando].
  • Om du vill använda text-till-tal med Hjälpguiden, se Hjälpguiden på Sony -supportwebbplatsen med en dator eller smartphone.

    http://www.sony.eu/support/
    QR code for the Sony support website
    http://www.sony.eu/support/