Skriv ut

Ingen färg/Mörk bild/Färgen är inte korrekt/Bilden är för ljus.

Du kan justera färg -ton, ljusstyrka, bildkvalitet på din tv från [Bild].

  • Tryck på ACTION MENU och välj sedan [Bild] för att göra justeringar.
  • Om du vill återställa [Bild]-inställningen trycker du på ACTION MENU-knappen och väljer [Bild] — [Avancerade inställningar] — [Återställ].
  • Om du ställer in [Energisparläge] på [Lågt] eller [Högt] förbättras svartnivån. Tryck på HOME-knappen och välj sedan [Inställningar] — [Enhetsinställningar] — [Ström] — [Energisparläge] till [Av] för att göra skärmen ljusare.

Observera

  • Bildkvaliteten är beroende av signalen och innehållet.
  • Bildkvaliteten kan förbättras om du ändrar den i [Bild] under [Inställningar].
    Tryck på ACTION MENU och välj sedan [Bild] — [Avancerade inställningar] och justera [Ljusstyrka] eller [Kontrast].