Skriv ut

Bildstorlek/Skärmformat/bredbildsläge ändras automatiskt.

Du kan justa bildstorleken från [Skärmkontroll].
Tryck på HOME och välj sedan [Inställningar] — [Visning och ljud] — [Skärmkontroll].

 • När kanal- eller videoingång ändras, om [Autoformat] i [Skärmkontroll] har aktiverats, ändras den aktuella inställningen [Bredbildsläge] automatiskt i enlighet med ingångssignalen. Om du vill låsa [Bredbildsläge]-inställningen inaktiverar du [Autoformat].
 • Du kan manuellt justa bildstorleken från [Bredbildsläge].

Exempel på inställning [Bredbildsläge] (när bildförhållandet på den ursprungliga bilden är 4:3)

 • [Normal]
  Visar den ursprungliga bilden som den är. Sidospår som fyller i skillnaden med 4:3-bilden visas på skärmens vänstra och högra sida.
  Example of setting
 • [Zoom]
  Visar en bild med formatet 16:9 som har konverterats till brevlådeformat 4:3, i rätt bildformat.
  Example of setting
 • [SmartZoom]
  Förstorar bilden, så att den ursprungliga bilden behålls så mycket som möjligt.
  Example of setting

[Bredbildsläge] (när bildförhållandet på den ursprungliga bilden är 16:9)

Bilden kanske inte visas som den ska även om den har ett bildförhållande på 16:9. Ändra inställningarna för att växla till önskad display.

 • [Normal]
  Visar en bild med formatet 4:3 som har expanderats horisontellt till 16:9, i rätt bildformat.
  Example of setting
 • [Zoom]
  Visar en bild med formatet 16:9 som har konverterats till brevlådeformat 4:3, i rätt bildformat.
  Example of setting
 • [SmartZoom]
  Förstorar bilden, så att den ursprungliga bilden behålls så mycket som möjligt.
  Example of setting

Observera

 • [Autoformat] i [Skärmkontroll] till [SmartZoom] eller [Zoom], och inställningen förblir då aktiv tills du ändrar kanalen/inmatningen eller tills du manuellt ändrar inställningen [Bredbildsläge] igen.
 • [Autoformat] i [Skärmkontroll] expanderar inte bilden medan innehållet växlar eftersom innehållsinformationen styrs av kanalsignalleverantören. Om du vill kan du manuellt ändra [Bredbildsläge]-inställningen och den förblir då aktiv tills du ändrar kanalen/inmatningen eller tills du manuellt ändrar [Bredbildsläge]-inställningen igen.
 • Bildstorleken är beroende av signalinnehållet.
  • Bilden blir mindre under reklam beroende på metoden som används av en leverantör för att sända innehåll. När HD-innehållskanaler växlar till SD-innehåll (reklam) kan bilden bli mindre med en svart ram.
  • Vissa bredbildsprogam är filmade i bildformat som är större än 16:9 (Detta är speciellt vanligt för biograffilmer). Din TV kommer att visa dessa program med svarta band upptill och nertill på skärmen. Se dokumentationen som följde med BD/DVD:n (eller kontakta program leverantören) för mer information.
  • Program som sänds i HD-format (720p och 1080i) med 4:3-innehåll har vanligtvis svarta band på vänster och höger sida på skärmen som är tillagda av leverantören.

Tips

En del digitalboxar för kabelnät och satellitmottagning kan också styra bildens storlek. Om du använder en digitalbox kontaktar du tillverkaren för mer information.