Skriv ut

3D-bilder visas inte. 3D-effekten är svag. (Endast 3D-modeller)

3D-modeller har [3D-inställningar] i [Inställningar] — [Visning och ljud].

 • Om två bilder visas sida-vid-sida, tryck på ACTION MENU-knappen och välj [3D] — [3D-visning] — [3D (Sida‑vid‑sida)].
  Om två bilder visas ovanpå varandra, tryck på ACTION MENU-knappen och välj [3D] — [3D-visning] — [3D (Över-under)].
 • Om [3D-visning]-skärmen visas och 3D-bilder inte visas stänger du av enheten som spelar 3D-innehåll och sätter på den igen.
 • Vilka 3D-effekter man förnimmer kan variera från person till person.

För 4K-modeller

 • Det går inte att visa en 3D-signal med 4K.
 • För modeller med passiva 3D-glasögon ska du titta på TV:n rakt framifrån. 3D-effekter kan vara mindre uttalade beroende på tittarens placering. Justera betraktningsvinkeln i förhållande till skärmen.

För modeller med aktiva 3D-glasögon

 • Kontrollera att det inte finns några hinder mellan TV:n och de aktiva 3D-glasögonen.
 • Byt batteriet i de aktiva 3D-glasögonen.
 • Kontrollera att de aktiva 3D-glasögonen är påslagna.
 • De aktiva 3D-glasögonen måste registreras till TV:n innan de används. Om du vill använda glasögonen med en annan TV måste de omregistreras. Stäng av glasögonen innan de omregistreras.
 • Trådlösa enheter eller mikrovågsugnar kan påverka kommunikationen mellan 3D-glasögonen och TV:n eftersom TV:n använder 2,4 GHz-bandet. Försök i så fall att registrera igen.
 • Om en enhet som inte är 3D-kompatibel (t.ex. ett hemmabiosystem) ansluts mellan TV:n och en 3D-kompatibel enhet, visar inte TV:n 3D-bilder. Anslut den 3D-kompatibla enheten direkt till TV:n med en godkänd HIGH SPEED HDMI-kabel som är märkt med HDMI-logotypen.