Skriv ut

Meddelandet [3D-signal identifierad.] visas automatiskt när 3D-signalen upptäcks. (Endast 3D-modeller)

3D-modeller har [3D-inställningar] i [Inställningar] — [Visning och ljud].

  • Avaktivera inställningen [Meddelande 3D-signal]. Tryck på HOME och välj sedan [Inställningar] — [Visning och ljud] — [3D-inställningar] — [Meddelande 3D-signal] — [Av].