Skriv ut

Du är orolig för en inbränning. (endast modeller utrustade med en OLED-panel)

Om samma bild visas flera gånger eller under långa tidsperioder, kan bildkvarhållning inträffa.

För att reducera inbränning, rekommenderar vi att du stänger av TV:n på vanligt sätt med strömknappen på fjärrkontrollen eller TV:n.

Observera

  • Utför paneluppdatering manuellt endast när inbränning är särskilt märkbar. Som referens, utför det bara en gång om året. Undvika att utföra det mer än en gång om året, eftersom det kan påverka den användbara livslängden för panelen.
  • Bilder som innehåller klockor och ljusa färger orsakar lätta inbränningar. Undvik att visa dessa typer av bilder under långa tidsperioder, annars kan inbränningar uppstå.