Skriv ut

Det finns en bild eller ett ljud när du tittar på en analog TV-kanal.

 • Kontrollera inställningen [Manuell kanalinställ.].

  Tryck på HOME-knappen och välj sedan [Inställningar] — [Titta på TV] — [Kanaler] — [Kanalinställningar] — [Analog inställning] — [Manuell kanalinställ.].

  • Utför [AFT] för att få bättre bild- och ljudmottagning. (Namnet på alternativet kan variera beroende på din region/land.)
  • Ställ in [Ljudfilter] på [Av], [Låg] eller [Hög] för att förbättra bilden för analog mottagning.
  • Ställ in [LNA] på [Av] för att förbättra bildens mottagning. ([LNA] kanske inte är tillgängligt beroende på situationen/regionen/landet.)
 • Kontrollera att antennen är ansluten med en 75-ohms koaxialkabel med hög kvalitet.
 • Håll antennkabeln på avstånd från andra anslutningskablar.