Skriv ut

Det går inte att visa satellitkanaler. (Endast för satellitkompatibla modeller)

Satellitkompatibla modeller har [Konfiguration av satellit] i [Inställningar] — [Titta på TV] — [Kanaler] — [Kanalinställningar] — [Digital inställning].

  • Fråga en lokal installatör om det finns satellittjänster i ditt område.
  • Kontrollera din LNB-enhet och inställningar.
  • Om TV:n har både ”MAIN” och ”SUB”-uttag (kontakter) och läget för dubbel satellitmottagning inte har ställts in med [Val av satellitmottagarläge], kan inte uttaget (kontakt) märkt ”SUB” användas. Anslut i sådana fall din satellitantenn till uttaget (kontakten) som är märkt ”MAIN.”