Skriv ut

Vissa digitala kanaler saknas.

Om du vill ändra inställningsområdet (tillgängligt beroende på region/land)

Tryck på HOME-knappen och välj sedan [Inställningar] — [Titta på TV] — [Kanaler] — [Kanalinställningar] — [Digital inställning] — [Digital sökning] — [Autom. Kanalinställnings område].

[Normal]
Söker efter tillgängliga kanaler i din (ditt) region/land.
[Full]
Söker efter tillgängliga kanaler oavsett region/land.

Uppdatera digitala tjänster

Du kan köra [Automatisk kanalinställning] efter att du har flyttat till en ny bostad, ändrat tjänsteleverantörer eller sökt efter nya kanaler.

Konfigurera automatiska serviceuppdateringar

Vi rekommenderar att du ställer in [Automatisk tjänstuppdatering] på [] så att nya digitala tjänster läggs till automatiskt när de blir tillgängliga.

  1. Tryck på HOME och välj sedan [Inställningar] — [Titta på TV] — [Kanaler] — [Kanalinställningar] — [Digital inställning] — [Teknisk inställning] — [Automatisk tjänstuppdatering] — [].

Om detta är inaktiverat informeras du om nya digitala tjänster av ett skärmmeddelande och tjänsterna läggs inte till automatiskt.

Tips

  • Funktionens tillgänglighet beror på regionen/landet. Om det är otillgängligt, utför [Automatisk kanalinställning] för att lägga till nya tjänster.